Na Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu od 16. aprila do 15. juna 2016. godine razmatran je 41 predlog programa/projekata (23 predloga iz prvog ciklusa i 18 novopristiglih predloga programa/projekata). Komisija za vrednovanje programa, projekata i prijava udruženja građana grada Pančeva čiji su ciljevi od javnog interesa za 2016. godinu, dala je predlog liste vrednovanja programa/projekata za navedeni period:

TABELA 1 – predlozi programa i projekata razmatrani u periodu od 16.04. do 15.06.2016. godine, po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini
RB Naziv projekta Nosilac projekta Tražena sredstva iz budžeta grada Pančeva Predlog Komisije
1 “Drugarstvo, drugarstvo, lako je reći…” Udruženje građana za brigu o deci i mladima “Prepoznaj u sebi” 173.491,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
2 BUDI edukacija 2016 Udruženje “BUDI” 675.000,00 din 100.000,00 din
3 Psihoterapeutska radionica i tribine o prevenciji karcinoma Društvo za borbu protiv raka “Pančevo” 196.800,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
4 Festival ekologije “Green days” UG “Green days” 695.500,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
5 Eksterna komunikacija kao osnova saradnje i razvoja partnerstava Pokret veterana Vojvodine 342.375,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
6 Koncertna sezona 2016 Udruženje “Kamerata” Pančevo 337.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
7 Rekonstrukcija zvonika Srpska pravoslavna crkva Kačarevo 1.500.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
8 Rekonstrukcija krova i pločnika Srpska pravoslavna crkva Kačarevo 1.274.110,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
9 Omladinski mjuzikl “Futur ljubavi” SKPD “Đetvan” 75.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
10 Muzički kamp “Reverb” UG “Reverb” 619.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
11 Tesla memorijal Radio klub “Mihajlo Pupin” 159.650,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
12 Kreativna radionica “Opremanje” Udruženje distrofičara južnobanatkog okruga 167.800,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
13 Ja volim Belu stenu Planinarsko-ekološki klub “Soko” 714.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
14 Internacionalni karneval Pančevo 2016 UG “Prijatelji Pančeva” 1.840.000,00 din 1.800.000,00 din
15 Program edukacije i motivacije građana Pančeva u cilju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi Crveni krst Pančevo 198.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
16 Nabavka mašine za vez/šivenje, repromaterijala i podsticanje samozapošljavanja žena u naseljenim mestima kroz edukaciju Udruženje žena “Omoljčanke” 90.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
17 Izaberi siguran put – Program prevencije HIV/side u Pančevu Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side KOMPAS 938.150,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
18 Knjiga “Multikulturna Vojlovica-korak ka interkulturalnosti” (narodni običaji, muzika i nacionalna kuhinja Mađara i Slovaka – negovanje, očuvanje i međusobni uticaji tokom 150 godina) UG “Drugi novi centar” 300.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
19 Radovi na završetku izgradnje Pravoslavnog hrama “Cv. Cara Konstantina i carice Jelene” Crkvena opština Stari grad – Parohija Kudeljarski nasip 2.361.500,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
20 Redovno mesečno finansiranje programa udruženja – boraca ratova 1990-1999 Srpski ratni veterani Pančevo 1.019.200,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
21 Programatika – ženske radionice programiranja i IT tehnologija Refraction team 250.000 Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
22 Oprema za decu (kupovina mašine za šivenje i materijala za izradu narodnih nošnji) KUD “D.A.K. Banatsko Novo Selo” 200.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
23 REaktivacija (sajam volontiranja, međunarodni volonterski kamp-promocija biciklizma) UG “Connecting people” 276.000,00 din 276.000,00 din
24 Unapređenje, razvoj i rad udruženja žena (Godišnji plan rada) UG “Novoseljanke” 200.000,00 din 80.000,00 din
25 Nabavka opreme za rasvetu KUD “Veselia” Glogonj 130.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
26 Veselo proleće Humanitarni fond “Srce” Pančevo 49.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
27 Aktivna omladina Pančeva UG “Natura eko tim” 233.125,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
28 Unapređenje rada udruženja i edukacija članova UG “Novoseljanski paori” 181.100,00 din 76.600,00 din
29 Nošnje za nastup Pravoslavnog glogonjskog pevačkog društva Pravoslavno glogonjsko pevačko društvo 105.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
30 Elektrifikacija hrama SPC opština Glogonj 1.000.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
31 Obnavljanje satova, brojčanika i zvona na Uspenskom hramu u Pančevu, saniranje postojećeg objekta u porti Hrama od vlage, dogradnja objekta i mokrog čvora za vernike, posetitelja Hrama Crkvena opština Pančevo-Centar 1.200.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
32 Turnir u malom fudbalu Pančevo 2016 Udruženje ljubitelja malog fudbala 400.000,00 din 300.000,00 din
33 Mala letnja škola UG “Korak ispred” 372.330,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
34 Promocija usluge Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom UG “Na pola puta” 201.260,82 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
35 Riznica zelene učionice Odred izviđača “Nadel” Starčevo 76.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
36 Interaktivne informacije o značajnim zgradama Pančeva IT Projekt 295.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
37 Turnir 3 na 3 Srbija UG “Tibiskus” 200.000,00 din 180.000,00 din
38 Upremanje muzejske zbirke video nadzorom UG “Ljubitelji starovremenskih motorcikala” 53.600,00 din 53.600,00 din
39 Gradnja Hrama Svetog proroka Ilije u Jabuci SPC opština Jabuka 2.000.000,00 din Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku
40 Web portal Kačarevačke novine-nastavak projekta UG “Nova ekipa” 210.000,00 din 180.000,00 din
41 XVII  međunarodni moto susret Motorcilistički klub “MC COYOTE“ Pančevo 400.000,00 din 200.000,00 din
 UKUPNO 3.246.200,00 din

Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na predlog liste vrednovanja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa i projekata koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.