На Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду од 16. априла до 15. јуна 2016. године разматран је 41 предлог програма/пројеката (23 предлога из првог циклуса и 18 новопристиглих предлога програма/пројеката). Комисија за вредновање програма, пројеката и пријава удружења грађана града Панчева чији су циљеви од јавног интереса за 2016. годину, дала је предлог листе вредновања програма/пројеката за наведени период:

ТАБЕЛА 1 – предлози програма и пројеката разматрани у периоду од 16.04. до 15.06.2016. године, по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години
РБ Назив пројекта Носилац пројекта Тражена средства из буџета града Панчева Предлог Комисије
1 „Другарство, другарство, лако је рећи…“ Удружење грађана за бригу о деци и младима „Препознај у себи“ 173.491,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
2 БУДИ едукација 2016 Удружење „БУДИ“ 675.000,00 дин 100.000,00 дин
3 Психотерапеутска радионица и трибине о превенцији карцинома Друштво за борбу против рака „Панчево“ 196.800,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
4 Фестивал екологије „Green days“ УГ „Green days“ 695.500,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
5 Екстерна комуникација као основа сарадње и развоја партнерстава Покрет ветерана Војводине 342.375,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
6 Концертна сезона 2016 Удружење „Камерата“ Панчево 337.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
7 Реконструкција звоника Српска православна црква Качарево 1.500.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
8 Реконструкција крова и плочника Српска православна црква Качарево 1.274.110,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
9 Омладински мјузикл „Футур љубави“ СКПД „Ђетван“ 75.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
10 Музички камп „Реверб“ УГ „Реверб“ 619.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
11 Тесла меморијал Радио клуб „Михајло Пупин“ 159.650,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
12 Креативна радионица „Опремање“ Удружење дистрофичара јужнобанатког округа 167.800,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
13 Ја волим Белу стену Планинарско-еколошки клуб „Соко“ 714.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
14 Интернационални карневал Панчево 2016 УГ „Пријатељи Панчева“ 1.840.000,00 дин 1.800.000,00 дин
15 Програм едукације и мотивације грађана Панчева у циљу омасовљења добровољног давалаштва крви Црвени крст Панчево 198.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
16 Набавка машине за вез/шивење, репроматеријала и подстицање самозапошљавања жена у насељеним местима кроз едукацију Удружење жена „Омољчанке“ 90.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
17 Изабери сигуран пут – Програм превенције ХИВ/сиде у Панчеву Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде КОМПАС 938.150,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
18 Књига „Мултикултурна Војловица-корак ка интеркултуралности“ (народни обичаји, музика и национална кухиња Мађара и Словака – неговање, очување и међусобни утицаји током 150 година) УГ „Други нови центар“ 300.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
19 Радови на завршетку изградње Православног храма „Цв. Цара Константина и царице Јелене“ Црквена општина Стари град – Парохија Кудељарски насип 2.361.500,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
20 Редовно месечно финансирање програма удружења – бораца ратова 1990-1999 Српски ратни ветерани Панчево 1.019.200,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
21 Програматика – женске радионице програмирања и IТ технологија Refraction team 250.000 Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
22 Опрема за децу (куповина машине за шивење и материјала за израду народних ношњи) КУД „Д.А.К. Банатско Ново Село“ 200.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
23 РЕактивација (сајам волонтирања, међународни волонтерски камп-промоција бициклизма) УГ „Connecting people“ 276.000,00 дин 276.000,00 дин
24 Унапређење, развој и рад удружења жена (Годишњи план рада) УГ „Новосељанке“ 200.000,00 дин 80.000,00 дин
25 Набавка опреме за расвету КУД „Веселиа“ Глогоњ 130.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
26 Весело пролеће Хуманитарни фонд „Срце“ Панчево 49.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
27 Активна омладина Панчева УГ „Натура еко тим“ 233.125,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
28 Унапређење рада удружења и едукација чланова УГ „Новосељански паори“ 181.100,00 дин 76.600,00 дин
29 Ношње за наступ Православног глогоњског певачког друштва Православно глогоњско певачко друштво 105.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
30 Електрификација храма СПЦ општина Глогоњ 1.000.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
31 Обнављање сатова, бројчаника и звона на Успенском храму у Панчеву, санирање постојећег објекта у порти Храма од влаге, доградња објекта и мокрог чвора за вернике, посетитеља Храма Црквена општина Панчево-Центар 1.200.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
32 Турнир у малом фудбалу Панчево 2016 Удружење љубитеља малог фудбала 400.000,00 дин 300.000,00 дин
33 Мала летња школа УГ „Корак испред“ 372.330,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
34 Промоција услуге Становање уз подршку за особе са инвалидитетом УГ „На пола пута“ 201.260,82 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
35 Ризница зелене учионице Одред извиђача „Надел“ Старчево 76.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
36 Интерактивне информације о значајним зградама Панчева ИТ Пројект 295.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
37 Турнир 3 на 3 Србија УГ „Тибискус“ 200.000,00 дин 180.000,00 дин
38 Упремање музејске збирке видео надзором УГ „Љубитељи старовременских моторцикала“ 53.600,00 дин 53.600,00 дин
39 Градња Храма Светог пророка Илије у Јабуци СПЦ општина Јабука 2.000.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
40 Web портал Качаревачке новине-наставак пројекта УГ „Нова екипа“ 210.000,00 дин 180.000,00 дин
41 XVII  међународни мото сусрет Моторцилистички клуб “MC COYOTE“ Панчево 400.000,00 дин 200.000,00 дин
 УКУПНО 3.246.200,00 дин

Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Приговор на предлог листе вредновања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма и пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.