Град Панчево|grad@pancevo.rs

Завршене јавне расправе

/Завршене јавне расправе

Јавне расправе којима је прошао рок

19 08, 2016

Јавна презентација урбанистичког пројекта за локације кат.парцеле  број 1699 и 1700

19/08/2016|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрет [...]

19 08, 2016

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево

19/08/2016|

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево на подручју града Па [...]

10 08, 2016

Излагање на јавни увид Нацрт Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево»

10/08/2016|

Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12.08.2016. до 12.09.2016.године. Јавна презентација Нацрта изложених планских докумена [...]

8 08, 2016

Оглас за рани јавни увид Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне

08/08/2016|

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву Рани јавни увид Плана, одржаћ [...]

8 08, 2016

Рани јавни увид измене и допуне Плана детаљне реулације „GREEN FIELD 1“

08/08/2016|

Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације „ GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву Рани јавн [...]

5 08, 2016

Јавни увид плана генералне регулације насељеног места Банатски Брестовац

05/08/2016|

Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 22.07. 2016. до 22.08.2016.године. Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумен [...]

17 06, 2016

Јавни увид нацрта Просторног плана подручја посебне намене

17/06/2016|

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута i реда бр. 24 С [...]

6 06, 2016

Рани јавни увид ПДР Индустрија скроба и фабрика сточне хране Јабука

06/06/2016|

План детаљне регулације за привредну зону-индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насе [...]

2 06, 2016

Јавна расправа о измени одлуке за уређивање грађевинског земљишта

02/06/2016|

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског зе [...]

1 06, 2016

Рани јавни увид ПДР Бела Анта у Долову

01/06/2016|

Излагање на рани јавни увид План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову. Излаже с [...]

Accessibility
Затворити