Град Панчево|grad@pancevo.rs

Завршене јавне расправе

/Завршене јавне расправе

Јавне расправе којима је прошао рок

5 04, 2018

Јавна презентација УП као урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле 4061 К.О.Панчево

2018-04-10T14:14:56+02:0005/04/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

30 03, 2018

Јавна презентација УП за изградњу ВП-стамбеног објекта социјалног становања на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

2018-04-10T14:01:16+02:0030/03/2018|

Јавна презентација урбанистичког пројекта као урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за социјално станова [...]

1 03, 2018

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Oдлуке o општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Панчева

2018-04-10T14:10:02+02:0001/03/2018|

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта Oдлуке o општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама на тери [...]

27 02, 2018

Јавна расправа о нацрту одлуке o постављању мањих, монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене

2018-04-10T14:05:34+02:0027/02/2018|

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o постављању мањих, монтажних, покретних и других објеката привременог карактера [...]

26 02, 2018

Јавна расправа о нацрту одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда

2018-04-10T14:10:47+02:0026/02/2018|

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накна [...]

25 01, 2018

УП за изградњу 3 сферна резервоара на кат. парц. бр. 3526 и 3529/1 КО Војловица у комплексу Рафинерије нафте Панчево

2018-02-21T09:11:52+02:0025/01/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрет [...]

12 01, 2018

УП за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0, кат. парц. број 11416/3, Инвеститор: Петаковић Лазар

2018-01-25T14:34:25+02:0012/01/2018|

Урбанистички пројекат као урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0. Локација: ул [...]