Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације

19 02, 2024

ПДР за изградњу инфраструктурних објеката- енергетских и оптичких водова У К.О. Старчево, К.О. Војловица И К.О. Панчево

2024-02-19T15:13:26+01:0019/02/2024|

Циљ израде Плана је стварање основа за изградњу прикључних електроенергетских и фибероптичких водова који би служили за повезивање комплекса „Ветроеле [...]

23 10, 2023

Измене и допуне ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју„Бела Анта“ у Долову

2023-10-23T12:29:45+02:0023/10/2023|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије [...]

14 07, 2023

ПДР Измене и допуне Комплекс централног терминала система Продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева

2023-07-14T10:11:30+02:0014/07/2023|

Измена и допуна Плана се односи на делове текста основног Плана, сходно тексту који је објављен у Службеном листу града Панчева, број 03/2012 (у даљем [...]

14 07, 2023

ПДР Комплекс централног терминала система Продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева

2023-07-14T10:02:14+02:0014/07/2023|

Планирани комплекс „Транснафта“ је лоциран на јужном ободу града непосредно уз НИС-Рафинерија нафте Панчево и непосредно уз постојећи комплекс ЈП Тран [...]

13 07, 2023

Измене и допуне ПДР за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву

2023-07-13T14:39:03+02:0013/07/2023|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изменама и допунама Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословне-производне зоне 2 у [...]

13 07, 2023

ПДР за изградњу «ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ» на подручју КО Старчево и Панчево на територији града Панчева

2023-07-13T14:31:14+02:0013/07/2023|

Предмет израде планског документа је да се у зависности од потенцијала ветра планира изградња једне или више ветроелектрана - инфраструктурног компле [...]

12 07, 2023

ПДР за изградњу ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ «WV NBT WIND 1» на подручју КП БНС и Качарево

2023-07-12T10:00:17+02:0012/07/2023|

Предмет израде планског документа је да се у зависности од потенцијала ветра планира изградња ветроелектране - инфраструктурног комплекса ветроелектра [...]

Go to Top