Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез на имовину

//Порез на имовину
11 05, 2016

Обавештење за пореске обвезнике о приспећу друге рате пореза на имовину

2016-05-11T10:18:05+02:0011/05/2016|

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица да 16. маја (понедељак) д [...]

27 11, 2014

Вредност непокретности

2014-12-04T09:55:26+02:0027/11/2014|

Вредност непокретности утврђује се применом следећих елемената: корисна површина; просечна цена квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена) одгов [...]

27 11, 2014

Непокретности

2018-01-28T21:25:38+02:0027/11/2014|

Непокретностима, сматрају се: 1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; 2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне [...]

27 11, 2014

Најважније измене Закона

2018-01-28T21:25:39+02:0027/11/2014|

Најважније измене Закона су: 1.Чланом 2. Закона прописано је да се порез на имовину, плаћа на непокретности које се налазе на територији Републике Ср [...]

20 11, 2014

Порез на имовину

2018-01-28T21:25:39+02:0020/11/2014|

Порез на имовину Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину („Сл.гл.РС“бр.47/13) који је [...]