Лицитација пољопривредног земљишта II круг 2016. година

16/12/2016|

ОБАВЕШТЕЊЕ: У Огласу је грешком пермутован број текућег рачуна за уплату депозита. Исправан број рачуна је          840-1580741-41 Оглас лицитација II [...]