Град Панчево|grad@pancevo.rs

Конкурси

/Конкурси

Информације о конкурсима

12 09, 2017

Предложите кандидате за награде

12/09/2017|

Позивамо грађане Панчева, правна лица и све друге организације да предложе кандидате за НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА ПАНЧЕВА, која се традиционално додељ [...]

11 09, 2017

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја

11/09/2017|

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине расписује ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регион [...]

8 09, 2017

Конкурс за ромске цивилизације цивилног друштва

08/09/2017|

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлукe о буџету града П [...]

7 09, 2017

Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa прeдузeтницимa, микрo и мaлим прaвним лицимa – приврeдним субjeктимa сa тeритoриje грaдa Пaнчeвa зa нaбaвку мaшинa и oпрeмe зa 2017. гoдину

07/09/2017|

Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину, [...]

6 09, 2017

Резултати Јавног позива послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса за 2017. годину

06/09/2017|

Градоначелник града Панчева, дана 01.09.2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка II Савета за запошљавање града Панчева, у ве [...]

5 09, 2017

Конкурс за излагање у галеријским просторима Културног центра Панчева у 2018. години

05/09/2017|

Културни центар Панчева расписао је Конкурс за излагање у галеријским просторима Културног центра Панчева у 2018. години. Конкурс је отворен до 30. 09 [...]

1 09, 2017

Листа вредновања пројеката на Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2017. години

01/09/2017|

На Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2017. год [...]

22 08, 2017

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката из области цивилног сектора

22/08/2017|

Листу предложених програма/пројеката за суфинансирање из четвртог циклуса Конкурса за суфинансирање програма/пројекта од јавног интереса у области пру [...]

17 08, 2017

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2017.години

17/08/2017|

Покрајински секретаријат додељује бесповратна средства у укупном у износу од 10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара), обезбеђена Покрајинск [...]

17 08, 2017

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години

17/08/2017|

Покрајински секретаријат додељује бесповратна средства у укупном у износу од 10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара), обезбеђена су Покраји [...]

Accessibility
Затворити