Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

12 09, 2018

Резултати јавног позива унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење наставе у 2018. години

2018-09-18T07:25:11+00:0012/09/2018|

Градоначелник града Панчева, је дана 10.09.2018. године, разматрао Предлог закључка о прихватању Закључка II Савета за запошљавање града Панчева број [...]

7 09, 2018

Јавни увид Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације „ ХИПОДРОМ“ у Панчеву

2018-09-07T09:26:02+00:0007/09/2018|

 Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у трајању од 30 дана [...]

20 08, 2018

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља „ Тесла“ у Панчеву

2018-08-20T08:22:02+00:0020/08/2018|

Градска управа Града Панчева Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћа оглашава излагање на рани јавни увид Измене [...]

20 08, 2018

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „ ХИПОДРОМ“ у Панчеву

2018-08-20T08:24:58+00:0020/08/2018|

 Градска управа Града Панчева Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид Изме [...]

10 08, 2018

УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације кат. парц. бр. 4317 К.О.Омољица

2018-08-10T12:44:10+00:0010/08/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

3 08, 2018

УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле 6134 КО Панчево

2018-08-03T11:25:53+00:0003/08/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрет [...]

Величина слова
Контраст