Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

28 06, 2024

Jавна презентација урбанистичког пројекта кат. парцела топ. бр. 4732/11 КО Панчево

2024-06-28T08:36:43+02:0028/06/2024|

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКО [...]

28 06, 2024

Jавна презентација урбанистичког пројекта кат. парцела топ. бр. 4085 КО Панчево

2024-06-28T08:33:58+02:0028/06/2024|

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКО [...]

21 06, 2024

Јавна презентација УП за изградњу далековода 110 кV бр.151/4 ТС Панчево 2 ТС Алибунар

2024-06-20T09:37:06+02:0021/06/2024|

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

7 06, 2024

Јавна презентација УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта1 спратности Пр+4+Пс и објекат 2 спратности Пр+3+Пс, на кат.парц. топ.бр.2794 и 2795 КО Панчево

2024-06-06T10:25:00+02:0007/06/2024|

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрета [...]

5 04, 2024

Јавни увид Нацрт Измена и допуна ПДР за подручје северне индустријско пословно производне зоне у Панчеву

2024-04-04T14:54:18+02:0005/04/2024|

Јавни увид Плана , одржаће се у трајању од 3 0 дана и то почев од 05.04.2024. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске [...]

29 03, 2024

Јавни увид Нацрт Измена и допуна ПГР целина 7 Лука Дунав GREEN FIELD “ Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево

2024-03-29T12:03:05+01:0029/03/2024|

Јавни увид Плана и Стратешке , одржаће се у трајању од 3 0 дана и то почев од 29 .03.2024. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у зг [...]

Go to Top