Град Панчево|grad@pancevo.rs

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

27 01, 2023

Јавни увид у нацрт ПДР за изград. инфр. компл. „Ветроелектрана“ на подручју К.О. Старчево и Панчево на територији града Панчева

2023-01-26T11:50:07+01:0027/01/2023|

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старче [...]

13 01, 2023

Рани јавни увид Измене и допуне ПДР инфрастр. компл. за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову

2023-01-12T14:37:25+01:0013/01/2023|

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ [...]

13 01, 2023

Рани јавни увид ПДР за изградњу инфр. комп. за обновљ. изворе енерг. на подручју К.О. Долово и Панчево на територији града Панчева

2023-01-12T14:33:00+01:0013/01/2023|

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општ [...]

23 12, 2022

Јавна презентација УП за изгр. кабл. деон. мешов. вода 2x110kV ТС Панчево 2- ПРП „Бела Анта“, од ТС Панчево 2 до стуба бр.6 и далек. 2x110kV ТС Панчево 2-ПРП „Бела Анта“, на деон. УС05-УС06

2022-12-23T08:10:20+01:0023/12/2022|

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

Go to Top