Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

Почетна/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

18 09, 2020

Јавна презентација УП за изградњу објекта образовања број 1 и број 2, спратности П+1+Пк, на кат.парцели топ.бр.4108/1 и 4108/2 КО Панчево

2020-09-18T08:52:29+02:0018/09/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

11 09, 2020

Јавна презентацијаУП за изградњу Хладњаче Пр. на катастарској парцели топ.бр.6815 КО Омољица

2020-09-11T08:34:56+02:0011/09/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

21 08, 2020

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

2020-08-24T10:55:47+02:0021/08/2020|

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 [...]

31 07, 2020

Јавна презентацијаУП за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.2705 и 2706 КО Панчево

2020-08-07T08:36:09+02:0031/07/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

22 07, 2020

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту измена и допуне Локалног акционог плана за запошљавање . . .

2020-08-10T07:12:36+02:0022/07/2020|

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту измена и допуне Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2020. годину . НАЦРТ измена и [...]

10 07, 2020

Јавна презентација УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, П+4+Пс, на кат. парц. топ.бр.6273/2 КО Панчево

2020-07-13T08:06:30+02:0010/07/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

Go to Top