Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

18 04, 2018

Јавни увид Извештаја о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Панчеву, оператера Промист д.о.о. Нови Сад.

2018-04-18T11:45:35+00:00 18/04/2018|

Министарству заштите животне средине је достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на б [...]

4 04, 2018

Јавно надметање за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска и монтажних гаража

2018-04-04T15:26:58+00:00 04/04/2018|

Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 са назнак [...]

3 04, 2018

Jавни увид Нацрта елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта – катастарске парцеле број 9416/27 к.о. Панчево, без накнаде, компанији „ZF E-MOBILITY SRB D.O.O.“

2018-04-04T10:35:12+00:00 03/04/2018|

Нацрт елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта – катастарске парцеле број 9416/27 к.о. Панчево, без накнаде, компанији „ZF [...]

12 12, 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

2017-12-12T13:48:49+00:00 12/12/2017|

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева. Ја [...]

8 12, 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама

2017-12-08T15:08:05+00:00 08/12/2017|

Jавна расправа о Нацрту одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама спроводи се у периоду од 8. до 16. децембра 2017. годи [...]

16 10, 2017

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама

2017-10-16T13:32:16+00:00 16/10/2017|

Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2017.године за не [...]

16 10, 2017

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности у најопремљенијој зони

2017-10-16T13:18:55+00:00 16/10/2017|

              Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2017. годину утврђена основица з [...]

12 10, 2017

Јавна расправа о нацрту Акционог плана за превенцију и заштиту од дискриминације

2018-01-28T21:23:44+00:00 12/10/2017|

Савет за родну равноправност Скупштине града Панчева прихватио је нацрт Акционог плана града Панчева за превенцију и заштиту од дискриминације (2017-2 [...]

Величина слова
Контраст