Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

15 09, 2017

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана

15/09/2017|

Скупштина града Панчева - Раднa групa за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције на територији града Панчева 2017. - 2020. године изр [...]

8 09, 2017

Нацрт ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

08/09/2017|

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (у даљем тексту План). Јавни увид [...]

8 09, 2017

Нацрт ПДР Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насељеном месту Панчево

08/09/2017|

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за привредну зону-индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточ [...]

4 09, 2017

Јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације GREEN FIELD 1

04/09/2017|

Излаже се на јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације „ GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву (у даљем текст [...]

11 08, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за разраду локације на Кат. Парц. бр. 3501/2 и 3503/3 К.О. Панчево

11/08/2017|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локацијеза изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 20 ста [...]

11 08, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за разраду локације на Кат. Парц. бр. 5711/1 К.О. Панчево

11/08/2017|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на Кат. парц. бр. 5711/1 К.О. Панчево, за планирану и [...]

5 07, 2017

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА

05/07/2017|

План квалитета ваздуха је основни документ за управљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу. Његовом израдом омогућава се практично решавање проблема [...]

31 05, 2017

Представљен нацрт новог стратешког документа града Панчева у области комуникација

31/05/2017|

Поводом завршетка процеса израде нацрта Стратегије комуникације града Панчева за период 2017-2020, у Градској управи града Панчева организована је зав [...]

10 02, 2017

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

10/02/2017|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. г [...]

9 12, 2016

Измена Одлуке о локалним комуналним таксама

09/12/2016|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. [...]

Accessibility
Затворити