Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

15 06, 2018

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Oдлуке o економски најнижој цени по којој се такси превоз путника мора обављати на територији града Панчева

2018-06-15T16:05:55+00:00 15/06/2018|

ЈАВНА РАСПРАВА Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o економски најнижој цени по којој се такси превоз путника мора о [...]

14 06, 2018

УП за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта Пр+2+Пс на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

2018-06-14T14:57:51+00:00 14/06/2018|

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА као урбанистичкоархитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратно [...]

11 06, 2018

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „ Градски стадион“ у Панчеву

2018-06-11T10:04:22+00:00 11/06/2018|

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „ Градски стадион“ у Панчеву ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одрж [...]

10 05, 2018

Јавни позив за учешће у јавној расправи Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

2018-05-10T13:22:23+00:00 10/05/2018|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Oдлуке о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. ЈАВНА РАСПРАВА Гр [...]

23 04, 2018

Јавни увид Плана генералне регулације Ц1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

2018-04-24T08:10:36+00:00 23/04/2018|

Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у трајању од 30 дана, [...]

18 04, 2018

Јавни увид Извештаја о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Панчеву, оператера Промист д.о.о. Нови Сад.

2018-04-18T11:45:35+00:00 18/04/2018|

Министарству заштите животне средине је достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на б [...]

4 04, 2018

Јавно надметање за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска и монтажних гаража

2018-04-04T15:26:58+00:00 04/04/2018|

Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 са назнак [...]

Величина слова
Контраст