Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

17 11, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за потребе обликовања површина јавне намене на Кат. парц. бр. 16097/7, 16097/8 и 16097/10 К.О. Панчево

17/11/2017|

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене на делу кат. парцеле број 16097/7 и на кат.парцелама бр [...]

16 10, 2017

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама

16/10/2017|

Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2017.године за не [...]

16 10, 2017

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности у најопремљенијој зони

16/10/2017|

              Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2017. годину утврђена основица з [...]

12 10, 2017

Јавна расправа о нацрту Акционог плана за превенцију и заштиту од дискриминације

12/10/2017|

Савет за родну равноправност Скупштине града Панчева прихватио је нацрт Акционог плана града Панчева за превенцију и заштиту од дискриминације (2017-2 [...]

15 09, 2017

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана

15/09/2017|

Скупштина града Панчева - Раднa групa за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције на територији града Панчева 2017. - 2020. године изр [...]

11 08, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за разраду локације на Кат. Парц. бр. 3501/2 и 3503/3 К.О. Панчево

11/08/2017|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локацијеза изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 20 ста [...]

11 08, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за разраду локације на Кат. Парц. бр. 5711/1 К.О. Панчево

11/08/2017|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на Кат. парц. бр. 5711/1 К.О. Панчево, за планирану и [...]

5 07, 2017

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА

05/07/2017|

План квалитета ваздуха је основни документ за управљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу. Његовом израдом омогућава се практично решавање проблема [...]

31 05, 2017

Представљен нацрт новог стратешког документа града Панчева у области комуникација

31/05/2017|

Поводом завршетка процеса израде нацрта Стратегије комуникације града Панчева за период 2017-2020, у Градској управи града Панчева организована је зав [...]

10 02, 2017

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

10/02/2017|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. г [...]

Accessibility
Затворити