Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

20 08, 2018

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља „ Тесла“ у Панчеву

2018-08-20T08:22:02+00:0020/08/2018|

Градска управа Града Панчева Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћа оглашава излагање на рани јавни увид Измене [...]

20 08, 2018

Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „ ХИПОДРОМ“ у Панчеву

2018-08-20T08:24:58+00:0020/08/2018|

 Градска управа Града Панчева Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај оглашава излагање на рани јавни увид Изме [...]

10 08, 2018

УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације кат. парц. бр. 4317 К.О.Омољица

2018-08-10T12:44:10+00:0010/08/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

3 08, 2018

УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле 6134 КО Панчево

2018-08-03T11:25:53+00:0003/08/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрет [...]

30 07, 2018

Јавна расправа и јавни увид Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње и доградње комплекса комуналне зоне у Панчеву у Власинској улици број 1

2018-07-31T08:57:38+00:0030/07/2018|

Јавна расправа и јавни увид Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње и доградње комплекса комуналне зоне у Панчеву у Власинској [...]

25 07, 2018

Јавна расправа Нацрта одлуке o одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода

2018-07-26T12:54:11+00:0025/07/2018|

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода. Јавна расправа спроводи [...]

Величина слова
Контраст