Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

Почетна/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

12 02, 2021

Излагање на јавни увид ПДР за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар

2021-02-12T15:09:43+01:0012/02/2021|

Излаже се на јавни увид Нацрт Планa детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево [...]

25 12, 2020

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ на кат.парцели топ.бр.3186 КО ПАНЧЕВО

2020-12-25T09:49:48+01:0025/12/2020|

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/201 [...]

25 12, 2020

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ на кат.парцели топ.бр.3982 КО ПАНЧЕВО

2020-12-25T09:44:47+01:0025/12/2020|

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/201 [...]

18 12, 2020

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева

2020-12-18T09:48:32+01:0018/12/2020|

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и [...]

Go to Top