Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

/Јавне расправе

Информације везане за јавне расправе које спроводи локална самоуправа

26 07, 2019

Јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно- производне зоне 2 у Панчеву

2019-07-29T08:32:50+02:0026/07/2019|

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 26.07.2019. до 26.08.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни уви [...]

26 07, 2019

Јавна презентација УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта П+2+Пк на кат.парцели топ.бр.3479/2 КО Панчево

2019-07-29T08:18:20+02:0026/07/2019|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

12 07, 2019

ЈАВНИ УВИД Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево

2019-07-16T15:21:35+02:0012/07/2019|

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12.07.2019. 12.08.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, [...]