Град Панчево|grad@pancevo.rs

Завршене јавне набавке

//Завршене јавне набавке

Информације о завршеним јавним набавкама

6 01, 2017

Набавка здравствених услуга

06/01/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору   [...]

29 12, 2016

Периодични часописи -набавка стручне литературе за потребе запослених

29/12/2016|

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о [...]

28 12, 2016

Набавка лиценцираног софтвера

28/12/2016|

Позив за подношење понуда - Набавка лиценцираног софтвера Конкурсна документација - Набавка лиценцираног софтвера Одлука о додели уговора Обавештење о [...]

16 12, 2016

Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева

16/12/2016|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације - Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева Обавеш [...]

16 12, 2016

Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду

16/12/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду Конкурсна документација - Наб [...]

16 12, 2016

Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације за 2017. и 2018. годину

16/12/2016|

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Обавештење о покретању преговарачког поступка - Набавка услуге одржавања информационо [...]

1 12, 2016

Набавка лиценцираних софтвера, обликована у две партије

01/12/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Набавка лиценцираних софтвера, обликована у две партије, и то: партија 1 – Windows партија 2 - VMware Позив за п [...]

30 11, 2016

Набавка пића за потребе репрезентације

30/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка пића за потребе репрезентације Конкурса документација - Набавка пића за потр [...]

28 11, 2016

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

28/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе [...]

24 11, 2016

Набавка роковника и планера

24/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка роковника и планера Конкурсна документација - Набавка роковника и планера Од [...]

Accessibility
Затворити