Град Панчево|grad@pancevo.rs

Завршене јавне набавке

//Завршене јавне набавке

Информације о завршеним јавним набавкама

11 04, 2017

Набавка услуге осигурања возила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

11/04/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на захтев за додатно појашњење Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору   [...]

31 03, 2017

Набавка услуге осигурања возила

31/03/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Одговор на захтев за додатно појашњење Од [...]

31 03, 2017

Набавка услуге штампе и дизајна у вези са реализацијом пројекта организација манифестација „Еко регата“ и „Дани Дунава“

31/03/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

10 03, 2017

Набавка услуге административно-техничких послова, послова физичко техничког обезбеђења и помоћних послова

10/03/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење Измене и допуне конкурсне документације Измене и допуне конкурсне документације Од [...]

8 03, 2017

Набавка услуге одржавања система за континуално мерење ваздуха

08/03/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлукао додели Уговора Обавештење о закљученом уговору [...]

6 01, 2017

Набавка здравствених услуга

06/01/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору   [...]

29 12, 2016

Периодични часописи -набавка стручне литературе за потребе запослених

29/12/2016|

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о [...]

28 12, 2016

Набавка лиценцираног софтвера

28/12/2016|

Позив за подношење понуда - Набавка лиценцираног софтвера Конкурсна документација - Набавка лиценцираног софтвера Одлука о додели уговора Обавештење о [...]

16 12, 2016

Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева

16/12/2016|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације - Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева Обавеш [...]

16 12, 2016

Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду

16/12/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка осигурања запослених у случају несреће на раду Конкурсна документација - Наб [...]

Accessibility
Затворити