Град Панчево|grad@pancevo.rs

Завршене јавне набавке

//Завршене јавне набавке

Информације о завршеним јавним набавкама

30 06, 2017

Набавка услуге израде монографије о Панчеву

30/06/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2 Обавештење о закљученом Уговору [...]

13 06, 2017

Набавка услуге испитивања подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијeзометара по потреби

13/06/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

26 05, 2017

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

26/05/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору   [...]

22 05, 2017

Набавка опреме за ситуациони центар града Панчева

22/05/2017|

Позив за подношење понуда Конурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

17 05, 2017

Набавка услуге одржавања софтвера „Хермес“

17/05/2017|

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација 121/2017 Одлука о додели Уговора Обав [...]

12 05, 2017

Набавка услуге одржавања хигијене зграде

12/05/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење 1 Додатно појашњење 2 Додатно појашњење 3 Додатно појашњење 4 Додатно појашњење 5 [...]

12 04, 2017

Набавка услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву, Иваново)

12/04/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

11 04, 2017

Набавка услуге осигурања возила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

11/04/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на захтев за додатно појашњење Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору   [...]

31 03, 2017

Набавка услуге осигурања возила

31/03/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Одговор на захтев за додатно појашњење Од [...]

31 03, 2017

Набавка услуге штампе и дизајна у вези са реализацијом пројекта организација манифестација „Еко регата“ и „Дани Дунава“

31/03/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору [...]

Accessibility
Затворити