Град Панчево|grad@pancevo.rs

Актуелне јавне набавке

//Актуелне јавне набавке

Информације о актуелним јавним набавкама

26 05, 2017

Отворени поступак јавне набавке радова – Уређење атарских путева и отресишта у 2017. години

26/05/2017|

Позив за подношење понуда 129-2017 Конкурсна докуменатција 129-2017 [...]

26 05, 2017

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

26/05/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација [...]

22 05, 2017

Набавка опреме за ситуациони центар града Панчева

22/05/2017|

Позив за подношење понуда Конурсна документација [...]

19 05, 2017

Набавка услуге штампања за потребе Градске управе града Панчева

19/05/2017|

Позив за подношење понуда 122-2017 Конкурсна документација 122-2017 [...]

19 05, 2017

Набавка средстава за засејавање градоносних облака – ракета

19/05/2017|

Позив за подношење понуда 120 - 2017 Конкурсна документација 120 - 2017 [...]

17 05, 2017

Набавка услуге одржавања софтвера „Хермес“

17/05/2017|

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација 121/2017 Одлука о додели Уговора [...]

16 05, 2017

Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе града Панчева

16/05/2017|

Позив за подношење понуда 102/2017 Конкурсна документација 102/2017 Додатно појашњење Измена конкурсне документације 102/2017 Обавештење о продужењу р [...]

12 05, 2017

Набавка услуге одржавања хигијене зграде

12/05/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење 1 [...]

11 05, 2017

Набавка клупе на соларно пуњење из текуће буџетске резерве (члан 39. став 2. ЗЈН)

11/05/2017|

Позив за подношење понуда   [...]

8 05, 2017

Набавка услуге израде Студије оправданости заједничког обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Панчева и града Београда

08/05/2017|

Позив за подношење понуда 99-2017 Конкурсна документација 99-2017 Измена конкурсне документације 1 99-2017 Одлука о додели уговора 99-2017 [...]

Accessibility
Затворити