Zvanična prezentacija grada Pančeva
gradska_uprava_14_1.jpg


Konkursi Gradske uprave

grb_Panceva_novi_39

Konkurs za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“, u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2015. godinu


Konkurs za finansiranje projekata iz oblasti razvoja turizma grada Pančeva - izrada idejnog rešenja i makete Narodne (Stare Vajfertove) pivare
Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je konkurs za finansiranje projekata iz oblasti razvoja turizma grada Pančeva - izrada idejnog rešenja i makete Narodne (Stare Vajfertove) pivare.

suncokreti

Javni poziv za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2015. godinu
Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je Javni poziv za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2015. godinu.

grb_Panceva_novi_38

KONKURS ZA SU/FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PRUŽANjA PODRŠKE I OSNAŽIVANjA UDRUŽENjA GRAĐANA GRADA PANČEVA U 2015. GODINI


kabineti pancevo

Javni poziv za učešće srednjih škola s teritorije grada Pančeva na Konkursu za dodelu sredstava u vezi s realizacijom mere "Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične nastave" u 2015. godini
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti obrazac za prijavljivanje.

konsalting

Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju) za 2015. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i prezeti obrazac za prijavljivanje.

strucna praksa

Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji Mere aktivne politike zapošljavanja "Stručna praksa" za 2015. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti obrazac za prijavljivanje.

samozaposljavanje

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2015. godini
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti obrazac za prijavu.

studentske letnje prakse

Javni poziv studentima za učešće u meri "Organizovanje studentskih letnjih praksi" za 2015. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti obrasce za prijavljivanje.

grb_Panceva_novi_37

Informacija u vezi sa konačnim izborom za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređivanja socijalne politike u gradu Pančevu u 2015. godini


grb_Panceva_novi_36

Rezultati Konkursa za su/finansiranje projekata i programa u oblasti kulture za 2015. godinu


currentStudents07

STUDENTSKE LETNJE PRAKSE 2015.
Javni poziv poslodavcima za učešće u meri aktivne politike zapošljavanja "Organizovanje studenskih praksi"

grb_Panceva_novi_35

Predlog Komisije za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike u vezi sa završenim Konkursom za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređivanja socijalne politike u gradu Pančevu u 2015. godini


Plan raspodele sredstava za sufinansiranje programa i projekata u oblasti takmičarskog sporta u gradu Pančevu za 2015. godinu


gsa

Konkurs za davanje u zakup na određeno vreme gradskih stanova
Ovde možete pogledati tekst konkursa.

grb_Panceva_novi_3_33

KONKURS ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U KULTURI ZA 2015. GODINU
Tekst konkursa, prvavo učešća i pravila konkurisanja pogledajte u produžetku..

Javni konkurs za sufinansiranje prograna i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2015. godinu
Na osnovu članova 8. i 9. Odluke o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (''Službeni list grada Pančeva'' broj 34/12) i na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 ), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Slu

samozaposljavanje

Rezultati Javnog poziva nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje (zahtevi pristigli u periodu od 08.11.2014. godine do 01.12.2014. godine)
Ovde možete pogledati navedene rezultate.

zaposljavanje

REZULTATI JAVNOG POZIVA NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2014. GODINI (ZAHTEVI PRISTIGLI U PERIODU OD 27.09.2014. GODINE DO 07.11.2014. GODINE)
Ovde možete pogledati navedene rezultate.

Vajfertova pivara

OTVORENI, IDEJNI KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE REKONSTRUKCIJE I REVITALIZACIJE ''NARODNE (STARE VAJFERTOVE) PIVARE'' U PANČEVU
Rok za predaju radova je 02.02.2015. godine. Raspis konkursa, program konkursa i prateća dokumentacija se mogu preuzeti sa sajta grada Pančeva.

samozaposljavanje

Rezultati javnog poziva nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini (zahtevi pristigli u periodu od 27.08.2014. godine do 26.09.2014. godine)
Ovde možete pogledati rezultate navedenog javnog poziva.

strucna praksa

Rezultati Javnog poziva poslodavcima poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanje "Stručna praksa" u privatnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rezuiltate navedenog javnog poziva.

samozaposljavanje

Rezultati javnog poziva za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2014. godini (zahtevi pristigli u periodu od 21.07.-26.08.2014. godine)
Pogledajte navedene rezultate.

Rezultati Konkursa za su/finansiranje lokalnih inicijativa od javnog interesa, koje sprovode udruženja građana grada Pančeva, u 2014. godini (za projekte pristigle do 17.07.2014. godine)
Rezultati Konkursa za su/finansiranje lokalnih inicijativa od javnog interesa, koje sprovode udruženja građana grada Pančeva, u 2014. godini (za projekte pristigle do 17.07.2014. godine)

strucna praksa

Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja "Stručna praksa" u privatnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti konkursnu dokumentaciju.

KONKURS ZA SU/FINANSIRANJE LOKALNIH INICIJATIVA OD JAVNOG INTERESA, KOJE SPROVODE UDRUŽENJA GRAĐANA GRADA PANČEVA, U 2014. GODINI
Na osnovu Statuta grada Pančeva,Odluke o budžetu grada Pančeva za 2014. godinu,Zakona o udruženjima i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje.

strucna praksa

Rezultati Javnog poziva zainteresovanima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja "Stručna praksa" u javnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

konkurs

Rezultati Javnog poziva pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju)
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

kabineti

Rezultati javnog poziva u vezi realizacije Programa za unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem opremanja kabineta i radionica za izvođenje praktične nastave
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

samozaposljavanje

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti zahtev za podnošenje prijava.

letnje prakse

Rezultati Javnog poziva studentima za učešće u programu "Studentske letnje prakse" za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rang listu studenata.

Selo

Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu

letnja praksa

Javni poziv studentima za učešće u programu „Studentske letnje prakse“ za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

strucna praksa

Javni poziv zainteresovanima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja „Stručna praksa“ u javnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i pruzeti zahtev za podnošenje prijave.

Konkurs

Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju)
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

Kabinet Pancevo

Javni poziv za učešće srednjih škola u „Programu za unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem opremanja kabineta i radionica za izvođenje praktične nastave“
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID