Zvanična prezentacija grada Pančeva
gradska_uprava_14_1.jpg


Konkursi Gradske uprave

grb_Panceva_novi_22

KONKURS ZA SU/FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA, U OBLASTI BRIGE O MLADIMA GRADA PANČEVA, ZA 2014. GODINU
Na osnovu članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2014. godinu i u skladu sa Zakonom o mladima, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje KONKURS ZA SU/FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA, U OBLASTI BRIGE O MLADIMA GRADA PANČEVA, ZA 2014. GODINU

grb_Panceva_novi_3_29

REZULTATI KONKURSA O SUFINANSIRANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI IZ BUDŽETA GRADA PANČEVA U 2014. GODINI


grb_Panceva_novi_21

KONKURS za dodelu stipendija izuzetno nadarenim studentima sa teritorije grada Pančeva, za školsku 2013/2014. godinu
Na osnovu Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2014. godinu i Odluke o dodeli stipendija izuzetno nadarenim studentima sa teritorije grada Pančeva, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje KONKURS za dodelu stipendija izuzetno nadarenim studentima sa teritorije grada Pančeva, za školsku 2013/2014. godinu

grb grada

Javni poziv poslodavcima za učešće u programu "Studentska letnja praksa 2014"
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva za poslodavce i preuzeti prijavu.

grb_Panceva_novi_20

KONKURS ZA FINANSIRANjE - SUFINANSIRANjE PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE U GRADU PANČEVU U 2014. GODINI
Na osnovu članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 1/14-prečišćen tekst) i u skladu sa Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2014. godinu, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje KONKURS ZA FINANSIRANjE - SUFINANSIRANjE PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE U GRADU PANČEVU

grb_Panceva_novi_18

Javni poziv za finansiranje sportskih stručnjaka-trenera, pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata i za razvoj sporta u Gradu i naseljenim mestima
Na osnovu članova 8. i 9. Odluke o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (''Službeni list grada Pančeva'' broj 34/12) i na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list

grb_Panceva_novi_3_28

REZULTATI KONKURSA ZA SUFINANSIRNJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA U GRADU PANČEVU ZA 2014. GODINU


grb_Panceva_novi_3_27

KONKURS ZA PROJEKTE I PROGRAME IZ OBLASTI KULTURE U 2014. GODINI
Na osnovu Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2014.godinu i Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata i programa u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Pančeva, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U KULTURI

Rezultati naknadnog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2013. godinu
Ovde možete pogledati rezultate naknadnog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2013. godinu

samozaposljavanje

REZULTATI JAVNOG POZIVA NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2013. GODINI
Ovde možete pogledati rezultati navedenog javnog poziva.

nova radna mesta

REZULTATI JAVNOG POZIVA POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2013. GODINI
Ovde možete pogladati rezultate navedenog javnog poziva.

Grb

NAKNADNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2013. GODINU
U nastavku se nalazi tekst naknadnog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2013. godinu i Prijavni obrazac za podnošenje predloga projekta. Konkurs je objavljen 08. novembra 2013. godine.

samozap

IZMENA JAVNOG POZIVA NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2013. GODINI
Ovde možete pročitati izmenu javnog poziva.

nova radna mesta

IZMENA JAVNOG POZIVA POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2013. GODINI
Ovde možete pročitati izmenu javnog poziva.

rezultati

REZULTATI JAVNIH POZIVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA "STRUČNA PRAKSA" I "JAVNI RADOVI" ZA 2013. GODINU
Ovde možete pročitati rezultate javnih poziva za realizaciju programa "Stručna praksa" i "Javni radovi" za 2013. godinu.

GRB

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2013. GODINU
U nastavku se nalaze tekst Konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine i Prijavni obrazac za podnošenje predloga projekta.

letnja praksa

REZULTATI JAVNOG POZIVA "STUDENTSKE LETNJE PRAKSE" ZA 2013. GODINU
Pogledajte rezultate javnog poziva "Studentska letnja praksa" za 2013. godinu

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID