Zvanična prezentacija grada Pančeva
gradska_uprava_14_1.jpg


Konkursi Gradske uprave

Rezultati Konkursa za su/finansiranje lokalnih inicijativa od javnog interesa, koje sprovode udruženja građana grada Pančeva, u 2014. godini (za projekte pristigle do 17.07.2014. godine)
Rezultati Konkursa za su/finansiranje lokalnih inicijativa od javnog interesa, koje sprovode udruženja građana grada Pančeva, u 2014. godini (za projekte pristigle do 17.07.2014. godine)

strucna praksa

Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja "Stručna praksa" u privatnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti konkursnu dokumentaciju.

KONKURS ZA SU/FINANSIRANJE LOKALNIH INICIJATIVA OD JAVNOG INTERESA, KOJE SPROVODE UDRUŽENJA GRAĐANA GRADA PANČEVA, U 2014. GODINI
Na osnovu Statuta grada Pančeva,Odluke o budžetu grada Pančeva za 2014. godinu,Zakona o udruženjima i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje.

grb_Panceva_1

Lista vrednovanja lokalnihinicijativa pristiglih na Konkurs za su/finansiranjelokalnihinicijativa od javnog interesa, koje sprovode udruženja građana grada Pančeva, u 2014. godini
Komisija za vrednovanje lokalnih inicijativa od javnog interesa, koje sprovode udruženja građana grada Pančeva, u 2014.godini dala je predlog liste vrednovanja lokalnih inicijativa pristiglih do 17. 07.2014. godine

grb_Panceva_novi_27

Rezultati Konkursa za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2014. godini, 1. segment konkursa (za projekte pristigle do 15.07.2014. godine)


strucna praksa

Rezultati Javnog poziva zainteresovanima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja "Stručna praksa" u javnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

konkurs

Rezultati Javnog poziva pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju)
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

kabineti

Rezultati javnog poziva u vezi realizacije Programa za unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem opremanja kabineta i radionica za izvođenje praktične nastave
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

samozaposljavanje

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti zahtev za podnošenje prijava.

letnje prakse

Rezultati Javnog poziva studentima za učešće u programu "Studentske letnje prakse" za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rang listu studenata.

GRB_3

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2014. godinu

GRB_2

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2014. godinu

Selo

Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu

letnja praksa

Javni poziv studentima za učešće u programu „Studentske letnje prakse“ za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

strucna praksa

Javni poziv zainteresovanima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja „Stručna praksa“ u javnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i pruzeti zahtev za podnošenje prijave.

Konkurs

Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju)
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

Kabinet Pancevo

Javni poziv za učešće srednjih škola u „Programu za unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem opremanja kabineta i radionica za izvođenje praktične nastave“
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID