Zvanična prezentacija grada Pančeva
gradska_uprava_14_1.jpg


Konkursi Gradske uprave

grb_Panceva_novi_27

Rezultati Konkursa za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2014. godini, 1. segment konkursa (za projekte pristigle do 15.07.2014. godine)


grb_Panceva_novi_3_31

REZULTATI KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI INFORMISANJA U 2014. GODINI


grb_Panceva_novi_26

Lista vrednovanja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2014. godini
Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti podrške udruženjima građana grada Pančeva za 2014. godinu, dala je predlog liste vrednovanja programa/projekata pristiglih do 15.07.2014. godine

strucna praksa

Rezultati Javnog poziva zainteresovanima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja "Stručna praksa" u javnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

konkurs

Rezultati Javnog poziva pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju)
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

kabineti

Rezultati javnog poziva u vezi realizacije Programa za unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem opremanja kabineta i radionica za izvođenje praktične nastave
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

samozaposljavanje

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti zahtev za podnošenje prijava.

letnje prakse

Rezultati Javnog poziva studentima za učešće u programu "Studentske letnje prakse" za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rang listu studenata.

GRB_3

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2014. godinu

GRB_2

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2014. godinu

Selo

Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu

letnja praksa

Javni poziv studentima za učešće u programu „Studentske letnje prakse“ za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

strucna praksa

Javni poziv zainteresovanima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja „Stručna praksa“ u javnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i pruzeti zahtev za podnošenje prijave.

Konkurs

Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju)
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

Kabinet Pancevo

Javni poziv za učešće srednjih škola u „Programu za unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem opremanja kabineta i radionica za izvođenje praktične nastave“
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

grb grada

Javni poziv poslodavcima za učešće u programu "Studentska letnja praksa 2014"
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva za poslodavce i preuzeti prijavu.

grb_Panceva_novi_18

Javni poziv za finansiranje sportskih stručnjaka-trenera, pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata i za razvoj sporta u Gradu i naseljenim mestima
Na osnovu članova 8. i 9. Odluke o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (''Službeni list grada Pančeva'' broj 34/12) i na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID