Zvanična prezentacija grada Pančeva
gradska_uprava_14_1.jpg


Konkursi Gradske uprave

samozaposljavanje

REZULTATI JAVNOG POZIVA NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2014. GODINI (ZAHTEVI PRISTIGLI U PERIODU OD 27.09.2014. GODINE DO 07.11.2014. GODINE)
Ovde možete pogledati navedene rezultate.

grb_Panceva_novi_3_33

KONKURS ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U KULTURI ZA 2015. GODINU
Tekst konkursa, prvavo učešća i pravila konkurisanja pogledajte u produžetku..

Javni konkurs za sufinansiranje prograna i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2015. godinu
Na osnovu članova 8. i 9. Odluke o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (''Službeni list grada Pančeva'' broj 34/12) i na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 ), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Slu

samozaposljavanje

Rezultati Javnog poziva nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje (zahtevi pristigli u periodu od 08.11.2014. godine do 01.12.2014. godine)
Ovde možete pogledati navedene rezultate.

grb_Panceva_novi_3_32

JAVNI POZIV LICIMA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE RADI STICANJA PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U 2015. GODINI


grb_Panceva_novi_32

Lista vrednovanja prijava pristiglih na Konkurs za pružanje besplatnih knjigovodstvenih usluga za Udruženja građana grada Pančeva


grb_Panceva_novi_31

Lista vrednovanja projekata pristiglih na Konkurs za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2014. godini - 2. deo


grb_Panceva_novi_30

JAVNI POZIV zainteresovanima za učešće u Programu saradnje grada Pančeva i Britanskog saveta u oblasti stručnog usavršavanja za 2014. godinu (ispiti iz engleskog jezika)
Na osnovu Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2014.godinu i Sporazuma o saradnji u oblasti razvoja obrazovnih kapaciteta, stručnog usavršavanja, engleskog jezika, povećanja zaposlenosti i međunarodne saradnje u periodu 2013- 2015. godine, broj III-09-65-25/2013 od 16.09.2013. godine...

vojvodina_vetrenjaca

Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu - Mera 2.6 - Podrška organizacijama civilnog društva u naseljenim mestima (drugi poziv)
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu - Mera 2.6 - Podrška organizacijama civilnog društva u naseljenim mestima (drugi poziv)

Vajfertova pivara

OTVORENI, IDEJNI KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE REKONSTRUKCIJE I REVITALIZACIJE ''NARODNE (STARE VAJFERTOVE) PIVARE'' U PANČEVU
Rok za predaju radova je 02.02.2015. godine. Raspis konkursa, program konkursa i prateća dokumentacija se mogu preuzeti sa sajta grada Pančeva.

samozaposljavanje

Rezultati javnog poziva nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini (zahtevi pristigli u periodu od 27.08.2014. godine do 26.09.2014. godine)
Ovde možete pogledati rezultate navedenog javnog poziva.

strucna praksa

Rezultati Javnog poziva poslodavcima poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanje "Stručna praksa" u privatnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rezuiltate navedenog javnog poziva.

samozaposljavanje

Rezultati javnog poziva za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2014. godini (zahtevi pristigli u periodu od 21.07.-26.08.2014. godine)
Pogledajte navedene rezultate.

Rezultati Konkursa za su/finansiranje lokalnih inicijativa od javnog interesa, koje sprovode udruženja građana grada Pančeva, u 2014. godini (za projekte pristigle do 17.07.2014. godine)
Rezultati Konkursa za su/finansiranje lokalnih inicijativa od javnog interesa, koje sprovode udruženja građana grada Pančeva, u 2014. godini (za projekte pristigle do 17.07.2014. godine)

strucna praksa

Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja "Stručna praksa" u privatnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti konkursnu dokumentaciju.

KONKURS ZA SU/FINANSIRANJE LOKALNIH INICIJATIVA OD JAVNOG INTERESA, KOJE SPROVODE UDRUŽENJA GRAĐANA GRADA PANČEVA, U 2014. GODINI
Na osnovu Statuta grada Pančeva,Odluke o budžetu grada Pančeva za 2014. godinu,Zakona o udruženjima i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje.

strucna praksa

Rezultati Javnog poziva zainteresovanima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja "Stručna praksa" u javnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

konkurs

Rezultati Javnog poziva pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju)
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

kabineti

Rezultati javnog poziva u vezi realizacije Programa za unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem opremanja kabineta i radionica za izvođenje praktične nastave
Ovde možete pogledati rezultate javnog poziva.

samozaposljavanje

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2014. godini
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti zahtev za podnošenje prijava.

letnje prakse

Rezultati Javnog poziva studentima za učešće u programu "Studentske letnje prakse" za 2014. godinu
Ovde možete pogledati rang listu studenata.

GRB_3

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2014. godinu

GRB_2

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2014. godinu

Selo

Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu
Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Javni poziv za su/finansiranje programa/projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2014. godinu

letnja praksa

Javni poziv studentima za učešće u programu „Studentske letnje prakse“ za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

strucna praksa

Javni poziv zainteresovanima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja „Stručna praksa“ u javnom sektoru za 2014. godinu
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i pruzeti zahtev za podnošenje prijave.

Konkurs

Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju)
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

Kabinet Pancevo

Javni poziv za učešće srednjih škola u „Programu za unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem opremanja kabineta i radionica za izvođenje praktične nastave“
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva i preuzeti formular za prijavu.

grb grada

Javni poziv poslodavcima za učešće u programu "Studentska letnja praksa 2014"
Ovde možete pogledati tekst javnog poziva za poslodavce i preuzeti prijavu.

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID