Zvanična prezentacija grada Pančeva
GradskaUpravaN.jpg


Gradska Uprava

GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA

 

Adresa: Trg kralja Petra I, br. 2-4, 26000 Pančevo

Telefon: 013/308-830 (centrala)

Faks: 013/343-827 (Gradska uprava)

E-mail:  grad@pancevo.rs

Gradski uslužni centar: 013/311-211

E-mail:  usluznicentar@pancevo.rs

 

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA GRADSKE UPRAVE

 

 

1.SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVUsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za poslove opšte uprave, u čijem sastavu je organizaciona jedinica:

-Prijemna kancelarija

2)Odeljenje za lični status građana

3)Odeljenje za mesne kancelarije i mesne zajednice, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Grupa za poslove saveta mesnih zajednica u Pančevu

-Grupa za poslove mesnih kancelarija i saveta mesnih zajednica u Starčevu, Omoljici, Banatskom Brestovcu, Ivanovu, Dolovu, Banatskom Novom Selu, Jabuci, Kačarevu i Glogonju.

 

Kontakt: Danijela Erdeljan-Milošević – sekretar Sekretarijata za opštu upravu, kancelarija 5, tel./faks: 013/308-778, e-mail:  danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs

 

 

2.SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za skupštinske poslove

2)Odeljenje za poslove Gradskog veća

3)Odeljenje za poslove Gradonačelnika

 

Kontakt: Sanja Popović – sekretar Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove gradonačelnika i gradskog veća, kancelarija 116, tel.: 013/308-908, e-mail:  sanja.popovic@pancevo.rs

 

 

3.SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJAsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za upravno pravne i opšte poslove, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Grupa za opšte poslove i poslove povereništva za izbeglice

-Grupa za boračko invalidsku zaštitu i finansijsku pordršku porodici sa decom

2)Odeljenje za javne službe, planiranje, analitičke i finansijske poslove, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor

-Odsek za obrazovanje, društvenu brigu o deci, socijalnu i zdravstvenu zaštitu

-Odsek za finansijsko – knjigovodstvene poslove

-Služba prosvetne inspekcije

 

Kontakt: Gordana Nikolić – sekretar Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja, kancelarija 212, tel. 013/308-785, 013/308-721, faks: 013/344-198, e-mail:  gordana.nikolic@pancevo.rs

 

 

4.SEKRETARIJAT ZA FINANSIJEsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za budžet

2)Odeljenje za trezor

3)Računovodstvo

 

Kontakt: Enisa Agović-Hoti - sekretar Sekretarijata za finansije, kancelarija 804, tel.: 013/308-768, faks: 013/346-354, e-mail:  enisa.agovic-hoti@pancevo.rs

 

 

5.SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za praćenje stanja životne sredine

2)Odeljenje za procene uticaja, planove i programe

3)Odeljenje za inspekcijske poslove

 

Kontakt: Olga Šipovac – sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine, kancelarija 613, tel.: 013/308-784, e-mail:  olga.sipovac@pancevo.rs

 

 

6.SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odsek za građevinske poslove

2)Odsek za poslove saobraćaja

3)Odsek za urbanizam

4)Odsek za izradu normativno-pravnih akata

 

Kontakt: Siniša Janković – sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, kancelarija 620, tel.: 013/308-776, faks: 013/308-778, e-mail:  sinisa.jankovic@pancevo.rs

 

 

7.SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za privredu

2)Odeljenje za podršku projektima

3)Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

 

Kontakt: Anđelija Cvetić – sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, kancelarija 314, tel.: 013/308-855, 013/308-868, faks: 013/344-455, e-mail:  andjelija.cvetic@pancevo.rs

 

 

8.SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, SELO I RURALNI RAZVOJsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

2)Odeljenje za razvoj sela i ruralni razvoj

 

Kontakt: Zoran Grba – sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj, kancelarija 314, tel.: 013/308-879, faks: 013/308-959, e-mail:  zoran.grba@pancevo.rs

 

 

9.SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje komunalne inspekcije

2)Odeljenje inspekcije za saobraćaj i puteve

3)Odeljenje građevinske inspekcije

4)Odeljenje za upravno pravne poslove i poslove izvršenja, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Odsek za poslove izvršenja

-Odsek za upravno pravne poslove

 

Kontakt: Milovan Ćirović – sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove, kancelarija 716, tel.: 013/308-707, faks: 013/354-354, e-mail:  milovan.cirovic@pancevo.rs

 

 

10.SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJUsa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za utvrđivanje i kontrolu

2)Odeljenje za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje

 

Kontakt: Milica Marjanović – sekretar Sekretarijata za poresku administraciju, kancelarija 815, tel.: 013/308-755, e-mail:  milica.marjanovic@pancevo.rs

 

 

11.SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, sa užim organizacionim jedinicama:

1)Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima

-Odsek za razvoj ljudskih odnosa

-Odsek za radne odnose

2)Odeljenje za informatiku, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Odsek za sistemsku podršku

-Odsek za aplikativni softver i veb redakciju

3)Odeljenje za pomoćne poslove

4)Odeljenje za tehničke poslove, u čijem je sastavu organizaciona jedinica:

-Grupa za poslove prevoza službenim vozilima

 

Kontakt: Dragana Maksimović – sekretar Službe za zajedničke poslove, kancelarija 117, tel.: 013/308-955,  dragana.maksimovic@pancevo.rs

 

 

12.AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE

 

Kontakt: Jelena Pavlović – direktor Agencije za javne nabavke, kancelarija 2, tel.: 013/308-810, faks: 013/352-790, e-mail:  jelena.pavlovic@pancevo.rs

 

 

13.AGENCIJA ZA SAOBRAĆAJ

 

Kontakt: Petar Živković – direktor Agencije za saobraćaj, tel.: 013/308-713, e-mail:  petar.zivkovic@pancevo.rs

 

 

14.AGENCIJA ZA IMOVINU

 

Kontakt: Olga Šarac – direktor Agencije za imovinu, kancelarija 805, tel.: 013/308-790, e-mail:  olga.sarac@pancevo.rs

 

 

15.KOMUNALNA POLICIJA

 

Kontakt: Srđan Miletić - načelnik Komunalne policije, kancelarija 706, tel.: 013/347-492, 013/308-835,

e-mail:  srdjan.miletic@pancevo.rs

 

 

16.KABINET GRADONAČELNIKA, u čijem sastavu su sledeće organizacione jedinice:

-Kancelarija za poslove protokola

-Kancelarija za odnose s javnošću

 

Kontakt: Slađana Feratović – šef Kabineta, kancelarija 125, tel: 013/346-393, e-mail:  sladjana.feratovic@pancevo.rs

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID